Informācija Ukrainas pilsoņiem!28.02.2022 11:47

UZMANĪBU! Ukrainas iedzīvotāji, kuri reģistrējās sociālā atbalsta saņemšanai martā, lūdzu vērsties Kaļķu ielā 1, 106. kabinetā, lai pagarinātu šī atbalsta saņemšanu!
Iesniegumu iesniegšanas regularitāti nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Ņemot vērā, ka Ukrainas civiliedzīvotāju likuma 7.panta 3.daļā ir pateikts, ka (3) Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem. Līdz ar to Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir atrunāti sociālās palīdzības veidi un regulatitāte. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta 3.daļa nosaka: (3) Pamata sociālās palīdzības pabalstus un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;

Informācija Ukrainas pilsoņiem par pirmajiem soļiem, kas būtu jādara ierodoties Latvijā:
1.Informēt par valsts robežas šķērsošanu, jautājumi par dokumentu pārbaudi, kā arī īslaicīgu izmitināšanu - +371 67913569, +371 67913568 (24/7).

2.Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis  - “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” - 27 380 380. Informatīvais tālrunis strādās visu diennakti bez brīvdienām, atbildes varēs saņemt latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās.

3.Lai operatīvi varētu nodrošināt nepieciešamo medicīnisko palīdzību Ukrainas bēgļu bērniem, aicinām zvanīt pa tālruni +371 25 6801 40. Uz zvanu atbildēs speciālists, kurš tālāk koordinēs palīdzības sniegšanu Bērnu slimnīcā. Iesnieguma veidlapa Ukrainas bērnu ārstniecības atbalstam.

4.Pēc ierašanās, ar ģimeni sazināsies Rīgas Sociālā Dienesta atbilstīgā teritoriālā centra koordinators, lai noskaidrotu sociālās palīdzības apjomu. Tālruņi atrodami ŠEIT

5.Vienota platforma ukraiņu atbalstam: https://www.riga.lv/lv/atbalsts-ukrainai

Pielikumā:'
Informācija latviešu valodā
Informācija krievu valodā
Informācija ukraiņu valodā

7. Bezmaksas tālrunis par sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – 80700011 (pirmdienās – ceturtdienās plkst. 8.30-17.00, piektdienās plkst. 8.30-15.00 (arī krievu valodā).

8. https://propozycii.lv/ - šajā mājas lapā iespējams atrast informāciju par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, nevalstisko organizāciju piedāvājumu cilvēkiem, kas ieradušies no Ukrainas. Šī vietne noderēs, ja meklēs veterinārārstu, frizieri, gribi nopirkt divriteni, iedzert kafiju vai Tev nepieciešami citi pakalpojumi, vai vienkārši kopienas atbalsts. Regulāri tiek pievienoti jaunākie sludinājumi no Rīgas un citām Latvijas pilsētām - tie ir pakalpojumi par brīvu vai ar īpašu Ukrainas cilvēkiem domātu atlaidi.

9.Ja personai nav iztikas līdzekļu:

Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas mājsaimniecībā lūgt piešķirt šādus pabalstus:
109 euro pirmajai personai un 76 euro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā
vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 272 euro apmērā pilngadīgai personai un 190 euro apmērā par bērnu, un
citu materiālu atbalstu vai sociālos pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.
Pirmos sešus kalendāra mēnešus Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību varēs saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

UA:
Цивільні жителі України, в разі необхідності, мають право в соціальній службі самоврядування за місцем свого розташування або проживання в домашньому господарстві просити отримати таку допомогу:
109 євро для першої особи і 76 євро для кожної наступної особи в домашньому господарстві цивільного жителя України
272 eur , 190 eurдопомогу в кризовій ситуації
іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.
Перші шість календарних місяців цивільні жителі України зможуть отримати соціальні послуги та соціальну допомогу без оцінки матеріального становища.

10. Atbalsts cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, atbalsts ārkārtas aizbildnim, ja nepieciešams darbs un cita aktuāla informācija Ukrainas civiliedzīvotājiem LR Labklājības ministrijas mājas lapā ŠEIT

11. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO bezmaksas tālrunis par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem ar invaliditāti - 20013797