• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Aktuālā informācija par darba organizēšanu Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs

Aktuālā informācija par darba organizēšanu Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs21.10.2021 14:48

Ārkārtējās situācijas laikā Rīgas pašvaldības sociālās iestādes turpina darbu, stingri ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Rīgas Sociālais dienests turpina sniegt klātienes pakalpojumus tikai tiem klientiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, vai neatliekamā gadījumā TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Klienti ir aicināti dokumentus sociālajā dienestā iesniegt attālināti arī turpmāk. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.

Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts pilnā apmērā. Tāpat arī pašvaldībā darbu turpina brīvprātīgie, kuri palīdz ar pārtikas un citu preču piegādi tiem rīdziniekiem, kuri ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā un kuriem nav tuvinieku atbalsta.

Četras zupas virtuves un trīspadsmit siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina izsniegt mazturīgajiem rīdziniekiem siltu ēdienu līdzņemšanai savos traukos bez izmaiņām.

Desmit Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmes turpina darbu, paplašinot iespējas uzturēties patversmēs diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā. Visās patversmēs tiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi – maksimāli tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un grīdām.

Trīs Rīgas pašvaldības krīzes centri un īslaicīgās uzturēšanās mītne arī turpina darbu bez izmaiņām.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers” un “Stella maris” uz ārkārtējās situācijas laiku piederīgo tikšanās var notikt ārā (ir iekārtotas lapenes, teltis) un tikai vakcinētajiem. Aicinām tuviniekus sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

Jāpiebilst, ka visaktīvāk darbinieki ir vakcinējušies tieši ilgstošās sociālās aprūpes centros.

Rīgas dome, lai stimulētu vakcinēto darbinieku skaita pieaugumu, jau septembrī lēma par finansiāla atbalsta piešķiršanu Rīgas domes Labklājības departamenta sešām pakļautības iestādēm, kurās  vakcinēto un Covid-19 pārslimojošo personu skaits ir ne mazāks kā 80% no visiem darbiniekiem.

Kā pirmais finansiālajam atbalstam pieteicās RSAC “Mežciems” kolektīvs, kur vakcinēti ir 83% darbinieku un 93% klientu. Veicot darbinieku aptauju, piešķirtos 7 000 EUR tika nolemts izlietot lietus jaku, kā arī termopudeļu iegādei darbiniekiem, savukārt iestādei gaisa attīrīšanas iekārtas un bezkontakta roku dezinfekcijas stenda iegādei.

Finansiālajam atbalstam ir pieteicies arī RSAC “Stella maris”, kur ir vakcinējušies 85% darbinieki un 98% klienti. Kolektīvs izlēma piešķirtos 5 000 EUR novirzīt darbinieku apbalvojumiem un dāvanām Ziemassvētkos. Savukārt trešajā pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” vakcinēti ir 85% darbinieku un 88% klientu, un viņi vēl plāno pieteikties domes sniegtajam finansiālajam atbalstam.

Savu pieteikumu finansiālajam atbalstam ir iesniedzis arī Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, kur vakcinēti ir 85% darbinieku, un centrs piešķirto naudu 8 000 EUR apmērā plāno novirzīt darbinieku materiālai stimulēšanai. Jāatzīmē, ka vakcinējušies ir arī 72% bērni no 12 gadu vecuma.

Rīgas patversmē kopumā ir vakcinēti 83% darbinieku un vairāk kā 67% klienti. Rīgas Sociālajā dienestā vakcinēti ir 75% darbinieku. Jāatzīmē, ka pašā Rīgas domes Labklājības departamentā ir vakcinējušies 90% darbinieki.

Neskaidros jautājumus par sociālo atbalstu galvaspilsētā aicinām uzdot, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte. Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv sadaļā “Aktualitātes sociālajā jomā saistībā ar Covid-19”.