Aicinam iesaistīties projektā "MĒS VARAM VAIRĀK!"13.05.2024 09:03

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība “ Sūrābele” sākusi realizēt projektu “ Mēs varam vairāk”, lai ģimenes rastu motivāciju aktīvāk iekļauties sabiedrībā, rodot atbalstu līdzīgajos, vairojot zināšanas un pašapziņu.

No 29. aprīļa līdz 27. jūlijam pirmdienās - vairumā gadījumu kopienas centra “Ābeļzieds” telpās, būs semināri par likumdošanu, nodarbinātību un veselību, lai motivētu ģimenes nebaidīties par savu invaliditāti, ģimenes ienākumiem vai citiem ierobežojumiem.

Īpaši svarīgi ir nodot informāciju maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti – bērni, jaunieši un pieaugušie, arī pensijas vecuma cilvēki. Ir nepieciešams šīm ģimenēm palīdzēt ar juridisko, psiholoģisko, materiālo atbalstu un citiem resursiem. Atbalstīt un veicināt integrāciju sabiedrībā, un mazināt atstumtības riskus.

Motivējošs faktors ir tikšanās ar personām, kas ir spējušas saglabāt optimismu, neskatoties uz funkcionāliem traucējumiem. Paņemt daļu no šī optimisma un ieviest mūsu sabiedrībā. Diskutēt par jautājumiem, kas aktuāla lielākajai sabiedrības daļai – nodarbinātība, veselība un savstarpējs atbalsts.
Laika gaitā  vairākas reizes ir mainījušies dažādi notikumi, likumu normas un citi ietekmējošie faktori. Būtiski ir nodot šo informāciju pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. Uz semināriem ir aicināti visi interesenti.
Pirmais seminārs – “Likumu izmaiņas”  notiks 20. maijā plkst.14.00 –  
16.00, kopienas centrā “Ābeļzieds”, Rīgā, Dzirciema ielā 24.
Ar informāciju dalīsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un Rīgas sociālā dienesta speciālisti:
Par sociālo palīdzību - par likumu normām un jaunumiem Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz maznodrošinātām/trūcīgām personām – prezentēs RSD Sociālās palīdzības nodaļas vecākā sociālā darbiniece Inga Rudze;
Par sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – prezentēs LD Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas personām ar funkcionāliem traucējumiem galvenā speciāliste – eksperte Evija Krūka – Mieze;
Par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kritērijiem – informāciju sniegs RSD Sociālā darba nodaļas vecākais sociālais darbinieks Māris Adamovičs.

Interesentus lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 16.05.2024. rakstot uz e-pastu – surabele@gmail.com vai zvanot uz 29182048 un 29587700. Bet varēsit reģistrēties dalībai seminārā arī uz vietas.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un domāts plašam sabiedrības lokam. Seminārs ir bezmaksas!