2021

Sociālo pabalstu izmaksa var aizkavēties!08.01.2021 13:00

Vēršam uzmanību, ka sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un pašvaldības resursu vadības sistēmas ACTO ERP ieviešanu, Rīgas Sociālā dienests klientiem janvārī var aizkavēties sociālo pabalstu izmaksa, BET pēc pārrēķina visi sociālie pabalsti tiks izmaksāti!