Starptautiskie projekti 2016. gadā

„Būsim aktīvi! - Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”

Rīgas pilsētas pašvaldības Labklājības departaments piedalās projektā „Būsim aktīvi! - Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”, kas tiek īstenots, sadarbojoties Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācijai un trim “veselīgajām pilsētām” – Rīgai, Pērnavai un Turku.

Projekta „Būsim aktīvi!” mērķis ir veicināt aktīvu dzīvesveidu Pērnavas, Rīgas, un Turku senioriem, iesaistot tos brīvprātīgajā darbā. Vecāka gadagājuma cilvēki ar savu dzīves pieredzi, dažādām prasmēm un zināšanām var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Neskatoties uz to, seniori bieži vien ir vientuļi un sociāli izolēti, kas atstāj negatīvu ietekmi uz viņu veselības stāvokli un vispārējo labklājību.

Kas ir projekta mērķa grupa?
Projekta primārā mērķa grupa ir Pērnavas, Rīgas un Turku vecāka gadagājuma iedzīvotāji. Mēs vēlamies tos uzrunāt gan personīgi, gan iesaistot dažādas organizācijas un sociālo pakalpojumu sniedzējus. Mēs sadarbosimies arī ar veselības aprūpes speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem, lai popularizētu brīvprātīgo darbu senioru vidū, kas ir viens no veidiem, kā veicināt senioru sociālo integrāciju.
Projekts paredz rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
-kādas iespējas brīvprātīgā darba jomā šobrīd tiek piedāvātas mūsu pilsētās - kādas organizācijas pieņem brīvprātīgos un kā šo kustību attīstīt un paplašināt?
-kā panākt, lai seniori kļūst aktīvāki un izmanto dažādas piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas?
-kā motivēt vecāka gadagājuma cilvēkus kļūt par brīvprātīgajiem un iesaistīties brīvprātīgajā darbā?

Projekta aktivitātes:
-analizēt esošo situāciju par brīvprātīgā darba pieejamību senioriem;
-izveidot informācijas un atbalsta sistēmu senioriem (zvanu centru Rīgā, interneta platformas Pērnavā un Turku);
-veikt pētījumu un aptaujas senioru un sociālo darbinieku vidū, lai noskaidrotu to iespējas iesaistei brīvprātīgajā darbā;
-konsultācijas un sadarbība ar senioru radiniekiem;
-semināri un apmācības senioriem, kā arī pašvaldību sociālajiem darbiniekiem;
-starptautiski pieredzes apmaiņas semināri, lai dalītos pieredzē un kopīgi izveidotu senioru atbalsta sistēmu.

Projekta rezultāti:
-veicināta vecāka gadagājuma cilvēku iesaiste brīvprātīgajā darbā;
-uzlabota sadarbība starp sabiedrības veselības speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem un senioru organizācijām, lai sniegtu labāku atbalstu vecāka gadagājuma cilvēkiem;
-uzlabota sabiedrības izpratne par veselīgu un aktīvu novecošanu.

Informācija par projektu:
Projekta ilgums: 2015. gada 1. maijs – 2017. gada 28. februāris
Projekta kopējais budžets: 264 006,87 EUR
ES līdzfinansējums: 208 053,65 EUR
Projektu līdzfinansē projekta partneri un Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 – 2020. gadam.
Sazinieties ar mums – uzziniet vairāk un iesaistieties!

Projekta koordinatore: Aija Vecenāne, Rīgas pilsētas pašvaldības Labklājības departaments, e-pasts: aija.vecenane@riga.lv , tālrunis: 67037114
www.letusbeactive.eu
www.facebook.com/letusbeactive/timeline

Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” pētījumd “Seniori un brīvprātīgo aktivitātes” (lasīt vairāk).

Vairāk par projekta aktivitātēm mājas lapāwww.veseligsridzinieks.lv

 

“Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BYSED)” – ESSBJR Seed Money Facility

 

     

Projekts “Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BYSED)” tika apstiprināts 2016. gada 19. februārī, saņemot dotāciju no ESSBJR Seed Money Facility, un oficiāli projekts tika uzsākts šī gada 1. aprīlī.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt pilnvērtīgu projekta pieteikumu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai jaunatnes sektorā, apzinot un iesaistot pieredzējušus, šajā jomā darbojošos sadarbības partnerus. Ar izstrādāto pieteikumu projekta partneri plāno kandidēt uz ESSBJR paraugprojektu (flagship) izglītības politikas jomā ar perspektīvu uz 2014. – 2020. gadu vai uz jebkuru citu līdzvērtīgu finansējuma avotu.

Projekta aktivitātes ir plānotas no 2016. gada aprīļa līdz 2017. gada februārim.

Projekta aktivitātes:
Pētījums par apmācību vajadzībām sociālās uzņēmējdarbības jomā jauniešu sektorā; pašreizējo situācijas analīze zināšanu bāzes izveidošanai, kas virzīs turpmāko darbu pamatprojekta izstrādē un organizēšanā.
Politikas izstrādes procesa analīze, balstoties uz labās prakses piemēriem.
Pamatprojekta struktūras izstrāde; primāro un sekundāro mērķu un uzdevumu izvirzīšana, darba paku (DP) izstrāde.
Galveno projekta DP, piedāvāto aktivitāšu un projekta uzdevumu pārbaude un apspriede; pamatprojekta pārskatīšana un pabeigšana.
Ieteikumu un kopsavilkuma izveide pamatprojektam, izveidojot pamatprojekta sākotnējo konsorciju un identificējot konkrētus iespējamos finansējuma avotus.

Projekta partneri
Baltic Institute for Regional and European Concern – BISER (Polija, tīmekļa vietne: http://biser-en.org.pl/)
Sociālās inovācijas centrs (Latvija, tīmekļa vietne: http://socialinnovation.lv)
Publiskā iestāde “Sveikatingumo idėjos” (Lietuva)
Igaunijas Sociālās uzņēmējdarbības tīkls (Igaunija, tīmekļa vietne: http://sev.ee)
Social Entrepreneurs Denmark (Dānija, tīmekļa vietne: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/)
Rīgas pašvaldība (Latvija, tīmekļa vietne: http://www.ld.riga.lv)
Gdaņskas pašvaldība (Polija, tīmekļa vietne: http://www.gdansk.pl)

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) Seed Money Facility, kas ir ES atbalsta finansējums ar mērķi sagatavot projektus, kas sniedz ieguldījumu vienā no ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam prioritārajām jomām vai horizontālajām darbībām (vairāk par šo programmu angliski (lasīt vairāk) un latviski (lasīt vairāk)).