Atbalstītie projekti 2018. gadā

1.kārta – 15.februāris
Nr.p.k. Iesniedzējs Pasākums/ Pakalpojums Piešķirtais finansējums EUR
1 Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "VIGOR"  3 sociālās integrācijas pasākumi - "Vigoriāde - 11", pasākums un ekskursija "Iepazīsti Latviju, izjūti komandas garu un biedra atbalstu" un  "Gada noslēguma atskaite un Ziemassvētki". 1 500.00
2 Dambretistu biedrība "Dāma" Atbalsts dambretistu biedrības "Dāma" pasākumiem un darbības nodrošināšanai. 959.00
3 Nodibinājums "Fonds Mammām un Tētiem" Izglītojošs žurnāls topošajiem un jaunajiem vecākiem "Mammām un Tētiem". 1 500.00
4 Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Tautas Veselības Gadagrāmata 2019. 1 500.00
5 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Invalīdu biedrība (RLIB) Biedrības biroja darbības nodrošināšana 2018.gadā. 1 500.00
6 Biedrība "Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrība"  Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrības integrācijas pasākumi 2018.gadā. 1 500.00
7 Biedrība "Laimes loks" "Rīgas bērni mācās Latvijas jūrnieku tradīcijas".  2.kārta 1 240.00
8 Latvijas Profesionālā Baleta asociācija Latvijas Profesionālās baleta asociācijas senioru kopā saiešana/ Saieti. 1 500.00
9 Biedrība "Latvijas un Krievijas sadarbības Asociācija" Biedrības "Latvijas un Krievijas sadarbības Asociācija" biroja nomas maksa un komunālo maksājumu apmaksa. 1 500.00
10 Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija 8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress. 1 500.00
11 Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) nodaļa "Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība" Sociālais atbalsts darbības nodrošināšanai un savstarpējā integrācijas jomā politiski represētajām personām. 1 500.00
12 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Pensionāru biedrība Pieredzes apmaiņas braucieni un atbalsts darbības nodrošināšanai. 1 500.00
13 Rīgas Politiski represēto biedrība Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai un pasākumiem. 1 500.00
14 Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski Represēto biedrība Biedrības 2018.gada darbības nodrošināšana un pasākumu īstenošana. 1 500.00
15 Politiski represēto biedrība "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2018.g. 1 500.00
16 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība "Aizvējš" Invalīdu apvienība "Aizvējš" 2018.g. 1 500.00
17 Biedrība "Pensionāru iespēju centrs"  Biedrība dāvina 100 zīdaiņu pūriņus jaunajām māmiņām "Māras centrā" un grūtniecības krīzes centrā, Latvijas simtgadi padarot labāku. 1 460.00
18 Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība "MOTUS VITA" Tehnisko palīglīdzekļu centrs MOTUS VITA (komunālo maksājumu segšanai). 1 500.00
19 Biedrība "Latvijas Anesteziologu un Reanimatologu asociācija" 4.Starptautiskā Baltijas reģionālās anestēzijas konference. 1 500.00
20 Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem" Sociālās integrācijas pasākums bērniem, jauniešiem ar invaliditāti - kustību un garīgās veselības traucējumiem  "Lietuva simtgades gadā". 1 500.00
21 Atbalsta biedrība "Caur visām grūtībām kopā"  "Nomas maksa par noliktavu", "Baskāju takas apmeklējums", "Ceļojums Safari parkā, Ziemassvētku pasākums".  1 498.70
22 Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani" Pasākumam "Aktīvi simtgadē". 1 500.00
23 Latvijas Neredzīgo biedrība Pasākumam "Dodamies uz priekšu".  1 500.00
24 Latvijas Neredzīgo biedrība Rīgas pilsēta teritoriālā organizācija Pasākumam "Kopā spējam daudz".   1 500.00
25 Biedrība "Rīgas Sporta veterānu klubs"  Atbalsts Rīgas Sporta veterānu klubam un to biedru veselīga dzīvesveida veicināšanai. 1 500.00
26 Tautas palīdzības fonds Sociālās integrācijas pasākumi maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem un palīdzība organizācijas darbības nodrošināšanai. 1 500.00
27 Biedrība "Speciālo palīglīdzekļu parks" Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana Rīgas iedzīvotājiem ar funkcionālajiem traucējumiem - telpu nomai. 1 500.00
28 Latvijas Audžuģimeņu biedrība Pasākums "Ar garšu un smaržu Vidzemē". 1 000.00
29 Biedrība "Latvijas teātra darbinieku savienība"  Atbalsts Latvijas teātra darbinieku savienībai un vecbiedru sociālā rehabilitācija. 1 500.00
30 Nodibinājums "Samāriešu fonds" Samāriešu fonda sociāli mazaizsargāto atbalsts (organizācijas darbības nodrošināšanai). 1 500.00
31 Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība"  Brauciens uz Starptautisko vokālo konkursu cilvēkiem ar garīga rakstura un intelektuālās attīstības traucējumiem "Mēs kopā" (Maskavā). 1 500.00
32 Biedrība "Family Ecology Institute" Auglības atpazīšanas simptotermālās metodes kursi. 1 500.00
33 Biedrība "Svētās Ģimenes Māja"  Atbalsts onkoloģijas pacientiem Rīgā 2018.g. 1 500.00
34 Nodibinājums "Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds" Kampaņa "Katram bērnam sava ģimene". 1 500.00
35 Senioru biedrība "Gudrības avots"  "Aktīvie seniori iepazinās ar lībiešu kultūru" 2.kārta 80% 1 440.00
36 Biedrība "Trešais vecums" Desmit nodarbības par psiholoģisko veselību pensionāriem un starptautiskā konference. 1 370.00
37 Latvijas Multiplās sklerozes asociācija Pasākumam "Lietuvas burvība". 1 500.00
38 Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija" Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti - daiļamatniecības izstrādājumu salons "Saulgrieze" (80%). 1 440.00
39 Biedrība senioru klubs "Rudens"  Pasākumam "Mēs esam maz, bet bagāti, jo Latvija mums pūrā". 1 500.00
40 Rīgas latgaliešu biedrība "Trešo zvaigzne" Izbraukuma pasākumu kopa "Kas pagātni pētī, to nākotne svētī".  1 500.00
41 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru apvienība Brīvprātīgais darbs Salaspilī, sportošana Ainažos, Vecpiebalgas apskate. 1 500.00
42 Biedrība "Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība" Pasākumam "Pašmāju Šveices pievilcība". 1 500.00
43 Biedrība "Dzīve bez glutēna" Biedrības darbības nodrošināšana un biedru saliedēšanas pasākums. 1 021.10
44 Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise" Ekskursijas nepilnām ģimenēm ar bērniem "Mana Latvija" (80%). 1 439.60
45 Biedrība "Contact" Lieldienu pasākums bērniem ar autismu. 1 500.00
46 Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"  Ģimenes diena audžuģimeņu kustības veicināšanai kampaņas "Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē!" ietvaros. 1 470.00
47 Biedrība "Latvijas Multiplās sklerozes asociācija" (Kurzemes nod.) Pasākumam "Delfīni un dzintars" . 1 500.00
48 Biedrība "Plāns B - par laimīgu dzīvi" Pasākumam "Spēlējies, draudzējies". 1 340.00
49 Biedrība "Nepaliec viens"  Pasākumam "Socializācija". (80%) 1 363.60
2.kārta – 15.maijs
Nr.p.k. Iesniedzējs Pasākums/ Pakalpojums Piešķirtais finansējums EUR
1 Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""  Festivāls "Personu ar garīga rakstura traucējumiem veltījums Latvijas 100-gadei". 1 500.00
2 Rīgas Pensionāru savienība Pieredzes brauciens pie Paņevežas pensionāriem un biedrības darbības nodrošināšanai. 1 500.00
3 Biedrība "Latvijas politiski represēto apvienība"  Atbalsts darbības nodrošināšanai, Ikšķiles salidojuma noorganizēšanai un citiem biedrības biedru pasākumiem. 1 500.00
4 Baltijas Dermatologu asociācija  15.BADV kongress. 1 500.00
5 Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābele"  Pasākums "Mēs kopā veidojam Latviju un svinam tās simtgadi".  1 500.00
6 Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs" Pasākums "Kūlenis 2018" 1 500.00
7 Biedrība "Mediju platforma"  Īsfilma jauniešiem par reproduktīvās veselības vērtību un infekciju saslimšanas riskiem. 965.38
8 Biedrība "Latvijas Mākslas terapijas asociācija" Veselības aprūpes profesionāļu (vizuāli plastiskās mākslas terapeitu) zināšanu līmeņa celšana ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti. 1 470.00
3.kārta – 15.septembris
Nr.p.k. Iesniedzējs Pasākums/ Pakalpojums Piešķirtais finansējums EUR
1 Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse "RASA"" Starptautiskais simpozijs" Rīgas seniori Latvijas simtgadei" . 1 500
2 Latvijas nieru slimnieku asociācija (LNSA) "Latvijas nieru slimnieku konference"  1 500
3 Latvijas Audžuģimeņu biedrība Grupu nodarbības aizbildņiem un audžuģimenēm. 500
4 Ginekoloģiskās Endokrinoloģijas biedrība 9th Alice and Albert Netter Days of European Society og Gynecology. 1 500
5 Nodibinājums "Caritas Latvija"  Brīvprātīgo apmācības aprūpei mājās bērniem ar invaliditāti. 1 500
6 Biedrība "Rīgas Ebreju kopiena" Forums "Golden Age". 1 500
7 Nodibinājums "Latvijas operetes fonds"  Latvijas operetes fonda godināšanas pasākums operetes bijušajiem māksliniekiem - senioriem. 1 465
4.kārta – 1.novembris
Nr.p.k. Iesniedzējs Pasākums/ Pakalpojums Piešķirtais finansējums EUR
1 Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Pasākums "Laika tilts". 1500
2 Biedrība "Pulmonālās hipertensijas biedrība"  Veselības seminārs. 1057.65
3 Iļģuciema Daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE"  "Ģimenes zaķis sveic daudzbērnu ģimenes Ziemassvētkos". 1500
4 Biedrība "Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība"  "Goda ģimenes gada noslēguma pasākums".  1500
5 Biedrība "Dzīve bez glutēna"  Ziemassvētku pasākums bērniem ar celiakiju, glutēna nepanesamību vai alerģiju. 478
6 Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība Mērķu uzstādīšana rehabilitācijā. 1426.5
7 Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise" Saviesīgs vecgada pasākums nepilnām ģimenēm Lāzerpeintbola parkā LAZERDOG. 198
8 Biedrība "Latvijas Senioru kopienu apvienība" "Rīgas seniori Rēzeknē". 1500
9 Bolderājas lielo ģimeņu biedrība "Astoņkājis"  Pasākums "Pretī Ziemassvētkiem". 607